I. ÚS 3228/15 - sdělení - Thomas Ignacio Tadeo, V Přístavu 1586/6, 170 00 Praha 7

16.05.2016

Vyvěšeno: 16. 5. 2016, sňato: 15. 6. 2016, doručovaná písemnost: nález č.j. I. ÚS 3228/15-27 ze dne 21. 4. 2016

PDF sdělení (243 KB, PDF)