I. ÚS 3424/11 - sdělení - František Bazsai, Bedřichov 169, 468 12 Bedřichov

20.08.2012

doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 3424/11-24 ze dne 31. 7. 2012, vyvěšeno dne 20.8.2012, sejmuto dne 19. 9. 2012