I. ÚS 3743/14 - sdělení - ing. Ivana Kvasnicová, Zenklova 1/35, Praha 8

22.01.2015

vyvěšeno: 23.1.2015, sňato: 23.2.2015, doručovaná písemnost: výzva k odstranění vad podání č.j. I. ÚS 3743/14-20 ze dne 7.1.2015

PDF sdělení (51 KB, PDF)