I. ÚS 768/19 - sdělení - David Mádl, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice

23.04.2019

see url Vyvěšeno: 23.4.2019, sňato: 23.5.2019, doručovaná písemnost: akceptační dopis č.j. I. ÚS 768/19-6 ze dne 5.3.2019

source site PDF sdělení (246 KB, PDF)