I. ÚS 768/19 - sdělení - David Mádl, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice

23.04.2019

Vyvěšeno: 23.4.2019, sňato: 23.5.2019, doručovaná písemnost: výzva č.j. I. ÚS 768/19-8 ze dne 3.4.2019

PDF sdělení (242 KB, PDF)