I. ÚS 768/19 - sdělení - David Mádl, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice

source link 12.06.2019

Vyvěšeno: 12.6.2019, sňato: 12.7.2019, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 768/19-13 ze dne 27.5.2019

PDF sdělení (251 KB, PDF)

go to site