III. ÚS 1654/13 - sdělení - Marie Hemzalová, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

28.06.2013

vyvěšeno 28.6.2013, sňato 29.7.2013, doručovaná písemnost: výzva č.j. III. ÚS 1654/13-3 ze dne 24.5.2013