IV. ÚS 2674/16-sdělení-Milan Ciml, náměstí Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice

19.10.2016

vyvěšeno dne 19.10.2016, sňato 18.11.2016, doručovaná písemnost: usnesení č.j. 4 ÚS 2674/16-24 ze dne 20.9.2016