IV. ÚS 2975/13 - sdělení - Miloslav Černík, Čestmírova 15, Praha 4

05.12.2013

vyvěšeno 5.12.2013, sňato 7.1.2014, doručovaná písemnost: výzva k odstranění vady podání č. j. IV. ÚS 2975/13-11 ze dne 10.10.2013