Aktuální jednání

23. ledna 2018 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
Pl. ÚS 8/16
Jednací místnost:
II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Stručná charakteristika:
Podmínky pro ustanovení myslivecké stráže ve světle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

24. ledna 2018 10:30 - 11:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 2963/17
Jednací místnost:
II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Stručná charakteristika:
Neplatný elektronický zaručený podpis
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

25. ledna 2018 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
II. ÚS 1162/17
Jednací místnost:
II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Stručná charakteristika:
právo na spravedlivý proces
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu