Informace k nálezu Pl. ÚS 33/11 z 3. 5. 2012 o platu soudců a snížení platové základny

19.07.2012

Informace k nálezu Pl. ÚS 33/11 z 3. 5. 2012 o platu soudců a snížení platové základny

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o informaci ze dne 19. 7. 2012

 

Dobrý den pane předsedo,

 

žádám

Vás o zaslání úplného rozhodnutí Ústavního soudu, kterým donutil vládu

ČR zvýšit platy ústavním činitelům a soudcům a to v době, kdy u

ostatních méně příjmových kategorií dochází naopak ke snižování platů a

tím i celkové životní úrovně (např. zvýšení sazby DPH, snížení

valorizace důchodů, odejmutí některých sociálních dávek, vyšší poplatky u

lékařů a v nemocnicích, dražší léky apod.). Je mi dnes 75 let, ale s

takovýmto rozhodnutím bych se styděl před národ vystoupit.

 

Děkuji za zaslání vypovídající zprávy

 

s pozdravem

 

Ing. M. K.

 

 

Odpověď ze dne 19. 7. 2012

 

Vážený pane inženýre,

 

z pověření

pana předsedy Vám sděluji, že nález, stejně jako všechna rozhodnutí

Ústavního soudu, je k dispozici na naší webové stránce http://nalus.usoud.cz , ale pro zjednodušení Vám ho posílám přímo.

 

K Vašemu

komentáři uvádím, že Ústavní soud již mnohokrát (toto je již třináctý

nález na dané téma) jako protiústavní zrušil platové restrikce vůči

soudcům (zdůrazňuji, vůči soudcům obecných soudů, nikoli soudcům

Ústavního soudu, těch se tyto nálezy nikdy netýkaly). V tomto posledním

případě však Parlament použil metodu spočívající ve snížení platové

základny z trojnásobku na dvouapůlnásobek. Tato platová základna je

ovšem společná pro soudce obecných soudů i pro ostatní ústavní činitele.

Ústavní soud se případem zabýval opět jen s ohledem na platy soudců,

dospěl opět k závěru, že jde ve vztahu k soudcům o protiústavní zásah, a

snížení platové základny zrušil. Protože však jde o platovou základnu

společnou, z níž se počítají i platy ostatních ústavních činitelů,

dopadlo to nutně i na ně. Pokud by vláda, poslanci a senátoři nic

neučinili, od 1. ledna 2013 by soudci ani ostatní ústavní činitelé

nedostávali platy žádné. Je nyní na vládě, jak se k tomu postaví. Lze si

představit i rozdělení platové základny pro soudce v původní výši a pro

ostatní představitele státní moci v jiné výši. Z nálezu Ústavního soudu

v žádném případě nevyplývá, že se mají platy zvýšit všem, toliko to, že

se soudcům nemají snižovat, a to zejména za situace, kdy – jak všichni

víme – platy vysokých státních úředníků enormně díky nejrůznějším

vysokým odměnám rostou, takže proklamovaná solidarita a rovnost státních

zaměstnanců nejsou míněny vážně.

 

S pozdravem

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu