Informace poskytnuté na žádost v roce 2018/2

06.12.2018

Přehled odpovědí na žádosti o informace či přímo poskytnuté informace odeslané v tomto kalendářním roce - druhá část.