Pl. ÚS 44/13 - kauce pro distributory pohonných hmot - návrh, vyjádření účastníků, nález ÚS

06.06.2014

Návrh na zahájení řízení a jeho doplnění: PDF návrh (752 KB, PDF), PDF podpisová listina (45 KB, PDF), PDF doplnění návrhu a přílohy (567 KB, PDF), PDF doplnění návrhu (204 KB, PDF), PDF další doplnění návrhu (237 KB, PDF)

Vyjádření účastníků: PDF Vyjádření Českého svazu miniplníren PB lahví (178 KB, PDF), PDF vyjádření Senátu ČR (584 KB, PDF), PDF vyjádření Úřadu vlády (1.3 MB, PDF), PDF vyjádření Veřejného ochránce práv (455 KB, PDF), PDF vyjádření Poslanecké sněmovny (176 KB, PDF)

follow link

Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 44/13PDF  zde (368 KB, PDF).