* ? † ?

  • náhradník JUDr. Adolfa Zátureckého, později Františka Břečky ve II. funkčním období (1939–)
  • vyslán z Nejvyššího soudu
  • zvolen 13. února 1939, slib složil 21. února 1939

Josef Čabrada nahradil ve funkci náhradníka JUDr. Theodora Nussbauma, který postoupil do funkce plnohodnotného člena Ústavního soudu; jejich volba proběhla v plénu Nejvyššího soudu 13 února 1939. Slib složil 21. února 1939. Náhradníkem byl nejprve JUDr. Adolfu Zátureckému a po jeho odchodu do služeb Slovenského štátu pak nově zvolenému členu Ústavního soudu Františku Břečkovi.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.