* ? † ?

  • náhradník Františka Vážného v I. funkčním období (1921-1923)
  • vyslán Nejvyšším soudem
  • zvolen 21. června 1920, slib složil 17. listopadu 1921, funkci pozbyl 28. května 1923

Ivan Jurecký, rada Nejvyššího soudu v Brně, byl plénem Nejvyššího soudu zvolen jako náhradník Františka Vážného 21. června 1920. Slib složil na  ustavující schůzi Ústavního soudu na Pražském hradě 17. listopadu 1921 a ve funkci náhradníka setrval velmi krátce, do 28. května 1923, kdy byl prezidentem republiky zproštěn funkce soudce Nejvyššího soudu a dán na  odpočinek. Tím zároveň pozbyl svého náhradnictví na soudě ústavním. Po  odchodu z justice se Ivan Jurecký věnoval advokacii. Ve funkci náhradníka Františka Vážného jej vystřídal JUDr. Josef Růžička.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.