* 8. srpna 1862 † 1939

  • náhradník JUDr. Karla Baxy v prvním funkčním období (1921–1938)
  • vyslán z terna Senátu
  • jmenován 21. října 1921, slib složil 17. listopadu 1921

 Vykonával praxi advokáta v Plzni a byl členem České strany sociálně demokratické. Do terna náhradníků jej vyslal senát na schůzi 9. listopadu 1920. Prezident republiky T. G. Masaryk jej jmenoval náhradníkem Karla Baxy 21. října 1920, slib složil jako většina soudců a náhradníků prvního funkčního období Ústavního soudu 17. listopadu 1921. Jako náhradník působil teoreticky až do roku 1938.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.