* 1887 † ?

  • náhradník JUDr. Františka Zikána ve I. funkčním období (1938–)
  • vyslán Nejvyšším správním soudem
  • zvolen 18. května 1936, slib složil 10. května 1938

JUDr. Václav Dusil, senátní rada Nejvyššího správního soudu, byl 18. května 1936 Nejvyšším správním soudem zvolen náhradníkem JUDr. Františka Zikána. Slib složil na ustavující schůzi Ústavního soudu pro II. funkční období 10. května 1938.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.