* ? † ?

  • člen Ústavního soudu (jeho náhradníkem Egon Zeis) v I. funkčním období (1928–1930)
  • vyslán Nejvyšším správním soudem
  • zvolen 16. ledna 1928, slib složil 1. února 1928, funkci pozbyl k 13. únoru 1930

Po rezignaci Josefa Bohuslava byl senátní prezident JUDr. Václav Kindl zvolen Nejvyšším správním soudem jako člen Ústavního soudu 16. ledna 1928, slib složil 1. února 1928. Dlouho jím ale nezůstal, odešel do  trvalé výslužby dva roky po svém zvolení, a to 13. února 1930. Ve funkci jej nahradil jeho dosavadní náhradník JUDr. Egon Zeis.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.