Všechny nálezy Ústavního soudu a plénem Ústavního soudu vybraná usnesení se publikují v knižní Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, dostupné ve veřejných knihovnách. Všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou také informativně zpřístupněna v elektronické databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS na internetu: http://nalus.usoud.cz 

Některá rozhodnutí Ústavního soudu jsou kromě toho zveřejňována ve Sbírce zákonů České republiky. V určitých typech řízení stanoví zveřejnění nálezu ve Sbírce přímo zákon (např. řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů). Ústavní soud může také sám rozhodnout o zařazení svých dalších významných rozhodnutí ve Sbírce zákonů.

Rozhodnutí Ústavního soudu se publikují v úplnosti, včetně odlišných stanovisek soudců a včetně údajů o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků řízení, jejich zástupců, svědků, znalců a tlumočníků. Údaje o totožnosti se nezveřejní, pokud tak stanoví zvláštní zákon, nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o tom přísluší tomu, kdo řídí vydávání Sbírky rozhodnutí, tj. předsedovi Ústavního soudu. Žádost lze učinit v návrhu na zahájení řízení či kdykoliv v jeho průběhu. Po jeho skončení jen za předpokladu, že rozhodnutí nebylo dosud nevratně publikováno (tj. např. v tištěné Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu).