Ústavní stížnost je možné vzít zpět, ale jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.