Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 26. června 2019 K náhradě škody způsobené státem v souvislosti s rozdělením obce Čtěte více tiskova_zprava 26. června 2019 Ústavně konformní posouzení podmínek podmíněného propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody Čtěte více tiskova_zprava 25. června 2019 Ústavní soud zamítl návrh na prohlášení neústavnosti ustanovení zákona o pozemních komunikacích, na základě kterého byl vyžadován předchozí souhlas vlastníka místní komunikace s připojením k sousední nemovitosti Čtěte více tiskova_zprava 21. června 2019 Ústavní soud odmítl dva další návrhy na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, protože řízení v této věci již bylo zahájeno Čtěte více prehled_jednani 21. června 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 26. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 20. června 2019 I při prohlídce prostor, v nichž vykonává advokacii více advokátů, musí obecné soudy chránit advokátní tajemství Čtěte více tiskova_zprava 18. června 2019 Chybné poučení o opravném prostředku nesmí znemožnit přístup k soudní ochraně Čtěte více tiskova_zprava 18. června 2019 Objektem trestného činu podle § 227 trestního zákoníku je nejen zájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci, nýbrž odvozeně také zájem věřitele na úplném zjištění majetku dlužníka Čtěte více tiskova_zprava 18. června 2019 Promlčení výkonu trestu cizince s trvalým pobytem mimo EU po 25 letech Čtěte více tiskova_zprava 17. června 2019 Obec je oprávněna v oblasti odpadového hospodářství přiměřeným způsobem zvýhodnit osoby trvale v obci pobývající Čtěte více
<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >>