IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 21.03.2017 09:30 do: 21.03.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: 4 US 1669/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti platebním rozkazům Okresního soudu v Pardubicích č. j. 17 C 137/2008-12 a 17 C 126/2008-19 ze dne 27. 11. 2008.

Stručná charakteristika:  Povinnost soudu ustanovit opatrovníka nezletilé.

Označení navrhovatelů:  Nikola Marková

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět