I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

http://seesaawiki.jp/t/external-link/?url=http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/user/viewPublicProfile/150933  od: 13.11.2018 14:00 do: 13.11.2018 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 1060/18

enter site Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 2. 11. 2017 č. j. 23 Cm 8/2017-511 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2018 č. j. 5 Cmo 323/2017-532 a o návrhu na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 2. 11. 2017 č. j. 23 Cm 8/2017-511

Stručná charakteristika:  osvobození od soudního poplatku

Označení navrhovatelů:  Rudolf Kalovský

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět