Program jednání soudu

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 04.08.2020 09:30 do: 04.08.2020 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 1368/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 3879/2019-144 ze dne 27. února 2020

Stručná charakteristika:  Právo na přístup k soudu, podmínky opravných prostředků.

Označení navrhovatelů:  Bc. Jaroslav Jeřábek

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět