I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 20.11.2017 10:00 source url do: 20.11.2017 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

click Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 1461/17

https://atv-wi.com/atv-maps.html Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 2016 č. j. 1 Cmo 191/2015-448 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2017 č. j. 23 Cdo 3987/2016-494

Stručná charakteristika:  Přípustnost dovolání

Označení navrhovatelů:  Alia Trade, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Jánský vršek 311/6

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět