I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

source od: 22.05.2018 15:00 follow link do: 22.05.2018 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

go site Spisová značka: I. ÚS 1676/17

go site Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

follow Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2017, č. j. 12 Co 499/2016-122

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - čl. 36 Listiny Odpovědnost státu za nezákonné procesní rozhodnutí

Označení navrhovatelů:  J.K. a L.E.K.

follow site Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět