I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 18.09.2018 15:00 see do: 18.09.2018 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

here Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 17/16

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

click here Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 106/2015-108 ze dne 22. října 2015 a Městského soudu v Praze č. j. 9 A 325/2011-61 ze dne 30. března 2015

Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu

Označení navrhovatelů:  MESANA Real, s. r. o., zast. advokátem Mgr. Luďkem Šikolou

source url Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět