I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 04.12.2019 14:00 do: 04.12.2019 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

click Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2224/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2019, č. j. 7 As 100/2019-30, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 2. 2019, č. j. 31 Ad 19/2016-215

Stručná charakteristika:  dovoz vinných produktů a výklad práva Evropské unie

Označení navrhovatelů:  Predikátní vína, a. s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět