I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 14.11.2017 14:00 do: 14.11.2017 14:30

http://www.zoock.net/recreation_and_sports/fishing/?s=A&p=6381 Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

http://www.artfixdaily.com/artwire/release/830-lower-manhattan-cultural-council-presents-kameelah-janan-rasheed’s Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2265/16

Jednací místnost:  Místnost 6/1

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2016, č. j. 16 Co 141/2016-140, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 12. 1. 2016, č. j. 10 C 272/2014-112

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod) Nesprávné poučení o možnosti dovolání

Označení navrhovatelů:  České aerolinie a. s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět