I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 18.09.2018 14:30 do: 18.09.2018 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

enter site Označení senátu nebo pléna: I. senát

go Spisová značka: I. ÚS 2283/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. dubna 2017 č. j. 21 Cdo 5452/2016-382 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. června 2016 č. j. 49 Co 9/2014-347

Stručná charakteristika:  Náhrada škody; důkaz - znalecký posudek

Označení navrhovatelů:  Husárková Ludmila, Husárek Petr, Husárek Vladimír, zast. advokátkou JUDr. Marií Cilínkovou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět