I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 18.07.2017 09:30 do: 18.07.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2456/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 22 Co 111, 117/2016-194 ze dne 11. května 2016

Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu - nepřiměřený formalismus

Označení navrhovatelů:  Vladimír Patera

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět