I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 13.09.2016 14:30 do: 13.09.2016 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2617/15

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 16 Kss 7/2014-92 ze dne 11. 6. 2015

Stručná charakteristika:  Soudce a svoboda projevu

Označení navrhovatelů:  JUDr. Kamil Kydalka

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět