I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.03.2017 10:00 do: 23.03.2017 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2750/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2016 č. j. 23 Cdo 511/2016-570 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2015 č. j. 12 Co 102/2015-535

Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu

Označení navrhovatelů:  Kooperativa pojišťovna, a. s., zast. advokátem JUDr. Jiřím Machourkem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět