I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

go site od: 24.07.2018 09:00 do: 24.07.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

see Spisová značka: I. ÚS 277/18

go to link Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

source Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice ze dne 30. 11. 2017 č. j. 22 Co 326/2017-255.

Stručná charakteristika:  Náklady řízení.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět