I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 04.12.2019 11:00 do: 04.12.2019 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

source url Spisová značka: I. ÚS 3135/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti platebním rozkazům Okresního soudu Plzeň-město ze dne 24. května 2007 č. j. 61 Ro 1342/2007-7 a ze dne 20. června 2007 č. j. 61 Ro 1804/2007-9

Označení navrhovatelů:  A. T., zast. JUDr. Kristýnou Dolejšovou Kabelovou, Ph. D., advokátkou, sídlem Praha 8

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět