I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 17.07.2017 11:00 do: 17.07.2017 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 349/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016 č. j. 28 Cdo 2497/2016-421, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2015 č. j. 25 Co 128/2015-339 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14. 1. 2015 č. j. 15 C 3/2011-274

Stručná charakteristika:  Prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě ve prospěch restituenta

Označení navrhovatelů:  Antonín Háka

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět