I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 17.10.2017 14:00 go here do: 17.10.2017 14:30

follow link Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3579/15

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 7.10.2015 č. j. 35 Co 275/2015-66, včetně doplňujícího usnesení ze dne 11. 11. 2015

Označení navrhovatelů:  JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, zastoupený advokátem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, sídlem Klatovy

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět