I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

go here od: 11.11.2019 10:00 do: 11.11.2019 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3778/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

click Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 30. srpna 2018, č. j. 9 C 80/2018-53

Stručná charakteristika:  náklady řízení v civilním sporu

Označení navrhovatelů:  Jarmila Rončková, zast. advokátem JUDr. Markem Šťastným

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět