I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 26.05.2020 09:45 do: 26.05.2020 10:15

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3812/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, č. j. 21 Co 268/2019-168

Stručná charakteristika:  náhrada nákladů řízení

Označení navrhovatelů:  BAU-INVEST PROJECT, a.s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět