I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 20.06.2018 09:30 do: 20.06.2018 10:00

https://www.jestpozytywnie.pl/te-zdjecia-odbiora-ci-mowe/3/ Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3842/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 9. 2017, č.j. 3 To 581/2017-712

Stručná charakteristika:  Lhůta k podání opravného prostředku v trestním řízení

Označení navrhovatelů:  Josef Zíka, zast. advokátem Mgr. Ing. Pavlem Cinkem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět