I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

http://www.aliancaandroid.com/go.php?url=https://www.red-bookmarks.win/News/porn-video/  od: 20.06.2018 09:30 do: 20.06.2018 10:00

watch Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

follow url Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3842/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

follow url Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

go site Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 9. 2017, č.j. 3 To 581/2017-712

Stručná charakteristika:  Lhůta k podání opravného prostředku v trestním řízení

Označení navrhovatelů:  Josef Zíka, zast. advokátem Mgr. Ing. Pavlem Cinkem

follow url Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět