I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 10.04.2019 14:00 do: 10.04.2019 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 4178/18

watch Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

follow link Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2018, č. j. 52 A 16/2018-195, a proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. 12. 2018, č. 302/2018 Sb., o vyhlášení opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice

go to site Stručná charakteristika:  Volby do zastupitelstva města Strakonice

enter site Označení navrhovatelů:  Strakonická Veřejnost, Mgr. Břetislav Hrdlička, město Strakonice, rada města Strakonice, zast. advokátem JUDr. Zdeňkem Koudelkou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět