I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 17.04.2018 13:00 do: 17.04.2018 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 708/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, č. j. 25 Cdo 1222/2012-396, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 6. 2015, č. j. 18 C 345/2008-414, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2016, č. j. 58 Co 383/2015-497. a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 25 Cdo 2720/2016-514

Stručná charakteristika:  Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení

Označení navrhovatelů:  Eliška Němečková, Eva Vosáhlová, zast. advokátem JUDr. Viktorem Pakem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět