II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 11.09.2019 09:00 do: 11.09.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1099/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

source site Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 1. 2019 č. j. 14 C 43/2018-32

Stručná charakteristika:  náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím při výkonu veřejné moci

Označení navrhovatelů:  Ing. Karel Gřivna

source site Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět