II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 15.01.2020 09:30 do: 15.01.2020 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1244/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 6 To 586/2018-83 ze dne 2. 1. 2019 a proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 3 Nt 201/2018-27 ze dne 19. 11. 2018

Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  J.N.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět