II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 22.03.2017 09:00 do: 22.03.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 129/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2015, č. j. 21 Cdo 3190/2015-442, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2014, č. j. 23 Co 406/2012-386, a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, č. j. 21 Cdo 2305/2013-352

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - výklad pojmu "dobré mravy"

Označení navrhovatelů:  České dráhy, a. s., zast. advokátem JUDr. Karlem Muzikářem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět