II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 19.09.2017 09:00 do: 19.09.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1301/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2017 č. j. 4 To 25/2017-789 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2017 č. j. 1 Nt 202/2014-726

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, právo na osobní svobodu

Označení navrhovatelů:  Huseyin Efe

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět