II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 18.09.2017 09:30 do: 18.09.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1507/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2017 č. j. 25 Cdo 1743/2016-294, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 12. 2015 č. j. 25 Co 280/2015-278 a rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 21. 4. 2015 č. j. 30 C 34/2012-239

Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu, ohrožovací žaloba

Označení navrhovatelů:  Hartmann Hampel

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět