II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 11.12.2018 08:30 do: 11.12.2018 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1967/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2017, č. j. 11 T 102/2017-45, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2017, č. j. 9 To 364/2017-76, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, č. j. 8 Tdo 406/2018-50.

Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu

Označení navrhovatelů:  V.V.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět