II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 27.06.2017 09:00 do: 27.06.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 2301/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě sp. zn. 4 KZV 11/2013 ze dne 18. května 2016 a usnesení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor hospodářské kriminality, pracoviště Ostrava, č. j. KRPT-41135-3282/TČ-2011-070081 ze dne 5. dubna 2016.

Stručná charakteristika:  Porušení práva na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Mgr. Petr Vaněk, advokát

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět