II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

go od: 15.08.2018 09:00 do: 15.08.2018 09:30

enter Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go site Označení senátu nebo pléna: II. senát

click Spisová značka: II. ÚS 2767/16

go Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

click Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016 č. j. 11 Co 39/2016-116

enter Eventuální akcesorické návrhy:  náhrada nákladů zastoupení v řízení před Ústavním soudem

source Stručná charakteristika:  náhrada škody podle zákona o odpovědnosti státu při postoupení věci z trestního řízení do přestupkového

go to site Označení navrhovatelů:  K. J.

go Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět