II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 15.08.2018 09:00 do: 15.08.2018 09:30

go here Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 2767/16

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016 č. j. 11 Co 39/2016-116

Eventuální akcesorické návrhy:  náhrada nákladů zastoupení v řízení před Ústavním soudem

Stručná charakteristika:  náhrada škody podle zákona o odpovědnosti státu při postoupení věci z trestního řízení do přestupkového

Označení navrhovatelů:  K. J.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět